Norwegen Info-A-Z Norwegen
A B C-D E F G-H I-J K L-M N-O P-Q R-S T U-V W-Z
Wetter / været / weather
0100 = Østfold
0200 = Akershus
0301 = Oslo
0400 = Hedmark
0500 = Oppland
0600 = Buskerud
0700 = Vestfold
0800 = Telemark
0900 = Aust-Agder
1000 = Vest-Agder
1100 = Rogaland
1200 = Hordaland
1400 = Sogn og Fjordane
1500 = Møre og Romsdal
1600 = Sør-Trøndelag
1700 = Nord-Trøndelag
1800 = Nordland
1900 = Troms
2000 = Finnmark